Vi söker lösningsarkitekt/.NET-utvecklare

Vi söker en lösningsarkitekt till ett av Isotops utvecklingsteam som bygger tjänster för ett välkänt nordiskt företag. Du kommer att få jobba med att sätta dig in i kundens problem, ta fram lösningsarkitektur för deras digitala tjänster inom e-handel och självbetjäning och förankra dessa hos kundens beslutsfattare.

Det här kommer du att få göra:
sätta dig in i kundens problem och facilitera kundmöten med fokus på lösningsarkitektur
föreslå lösningar baserat på kundernas/användarnas behovsbild och att ha ett strategiskt och långsiktigt tankesätt kring dessa lösningar
kommunicera och förankra föreslagna lösningar hos beslutsfattare hos kunden
programmera i .NET-miljö
jobba med agil metodik i utvecklingsteamet, nära kundens produktägare och med ett externt designteam
labba med nya tekniker och vara med på interna hackathons

Vi tror att du:
är systemutvecklare i grunden och vill utöver att arbeta med lösningsarkitektur fortsätta programmera i .NET-miljö
har erfarenhet av webbapplikationer
är kommunikativ, van att ha kundkontakt och kan beskriva teknik på hög och låg nivå
är en strukturerad problemlösare
har erfarenhet av distribuerade system och applikationer
har erfarenhet av att hantera applikationer med hög last och stor trafikmängd
har eller jobbar idag på en IT-avdelning på kundsidan
är bra på att samarbeta med andra i och utanför ditt team
är nyfiken på att lära dig nya saker och vill vidareutveckla dig inom ditt område

Så här ansöker du

Skicka din CV och personligt brev till work@isotop.se.