Cookies!

Den här sajten använder cookies.

Jag förstår!

Vi är stolta över våra kunders resultat

Det finns få resor som är så givande som att vara med hela vägen från idé till lansering. Våra kunders framgångar är ofta resultatet av en långt samarbete där vi tillsammans utvecklar och optimerar produkten.

Här lyfter vi fram några exempel. Om du vill veta mer, eller undrar om något annat case från andra branscher, kontakta oss, så berättar vi gärna.

Sveriges Radio
Uppdrag

Framtiden för Sveriges Radio

Världens bästa public service-radio

2012 gav Sveriges Radio oss i uppdrag att vidareutveckla mobilappen SR Play för iOS och Android.

Samarbetet växte, och vi har fått jobba med en rad spännande projekt som ska göra svensk public service-radio världsledande inom digital distribution: Utveckling av tjänster (Radioapan, SR Sport, P3 Radio, Carplay med flera), gemensamt idé- och tekniskt designarbete kring nya ljudformat, öppna APi:er, A/B-tester och adaptive streaming är en del av det vi arbetat med.

Vi jobbar korsfunktionellt i ett team bestående av produktägare, utvecklare och designers. Tillsammans planerar och genomför vi agila projekt med fokus på såväl utveckling som löpande optimering och förbättring.

Läs mer om Sveriges Radio Play

3 Danmark
Uppdrag

Self Service för 1 300 000 danska mobilkunder

3 Danmark

Utmanande krav

2016 beslöt mobiloperatören 3 i Danmark att redesigna och bygga om sin självbetjänings­tjänst för privatkunder. Isotops utvecklings­team kom in i ett tidigt skede och planerade projektet i nära samarbete med 3s danska produktägare, specialister på användar­upplevelse och gränssnitts­design och interna it-specialister.

Ambitionen vid projektstart var att träffa ett lanseringsfönster som låg cirka 12 månader framåt i tiden, att arbeta med en förutbestämd budget samt att få på plats alla nödvändiga funktioner för att nå affärs- och interaktionsmål.

Ett agilt arbetssätt

Vi beslutade tidigt att använda SCRUM som metodramverk, då projektet var tydligt avgränsat. Det var ett beslut som visade sig bli en viktig framgångs­faktor. SCRUM gav ett kalender­mässigt långt projekt, med förändrade och nyupptäckta krav och projekt­medlemmar som klev in och ut i arbetsgruppen - ett nödvändigt upplägg i detta omfattande och komplexa projekt.

Arbetsgruppen arbetade strikt enligt SCRUM, och trots geografisk spridning och olika organisa­torisk hemvist för gruppens medlemmar lyckades vi uppfylla alla projektmål. Tidsfönstret prickades och projektets budget höll.

Med sin nya selfservice­plattform har 3 i Danmark fått ett modernt Mit3 som låter kunderna effektivt och enkelt hantera sin admin­istration och sin support kring de tjänster de köper av sin mobiloperatör.

Läs mer på 3 Danmark

Det här jobbar vi med just nu

Isotop har förmånen att få jobba med några av Sveriges mest innovativa och framåtriktade organisationer.

BabyBjörn
Uppdrag

E-handel för BabyBjörn

BabyBjörn

De första stegen mot e-handel

Isotop och BabyBjörn har jobbat tillsammans sedan 2008. Vårt första uppdrag var en ny webbplats i EPiServer som skulle stötta försäljningen i butik och hos digitala återförsäljare.

Därefter började vi hjälpa BabyBjörn sälja direkt till kunderna genom e-handel.

Med WordPress och WooCommerce byggde vi en liten shop vid sidan av den vanliga webbplatsen för ett begränsat antal marknader.

På så vis kunde BabyBjörn i lugn och ro lära sig processen och vad som krävdes för att sälja direkt till egna kunder: försäljningsvolymer, underhåll, vilka kompetenser som behövdes och så vidare.

Projektet startade med en gemensam planering och kravformulering där vi tillsammans med BabyBjörn bestämde vilken servicenivå som krävdes.

BabyBjörn provkörde Wordpress, och valde sedan att fortsätta med det istället för EpiServer. Snart kunde man öppna e-handel i fler länder där det redan fanns en kundbas - tveklöst det snabbaste sättet att öka försäljningen. Idag hjälper Isotop BabyBjörn att driva e-handel i hela Europa och Australien, med flera betallösningar för olika länder.

Innovation inifrån och utifrån

Lösningen är byggd i PHP. Vi använder PAPI, ett open source-plugin utvecklat av Isotopen Fredrik Forsmo, för att skräddarsy admin och underlätta utveckling. Ordrar, lagersaldo och produktintegration går från WooCommerce via iCore till affärssystemet Microsoft AX.

Tillsammans med konverterings­experterna Conversionista gjorde vi en rad A/B-tester för att optimera användar­upplevelsen och se till att kunderna får vad de vill ha.

På webbplatsen finns nu ett magasin för content marketing, integrationer mot review system, och ett system för att använda bilder som kunder själva tagit och som gillas i sociala medier.

Under 2018 kommer BabyBjörn lansera e-handel i USA och Kanada, med eget lager. Här använder vi flera servrar för att kunderna snabbare ska nå webbplatsen.

Läs mer på babybjorn.se

Legilexi
Uppdrag

God läs­förståelse

Legilexi

E-learning för individuellt lärande

En av fem elever går ut grundskolan utan att kunna läsa och förstå en halv A4-sida med text.

LegiLexi arbetar för att ändra på det. Denna icke vinstdrivande stiftelse har som vision att alla barn skall lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet. Verksamheten fokuserar på kompetens­utveckling och stöd för lågstadielärare.

LegiLexis plattform utgår ifrån en modell som fokuserar på att lära ut vad varje elev behöver just nu. Med hjälp av ett antal tester isoleras de utmaningar varje elev har inom de olika läs-momenten. Det kan handla om exempelvis bokstavs­igenkänning eller avkodning. När läraren får tydlig information kring vilka områden varje elev behöver stöd inom, går det att individanpassa lärandet.

Ett agilt samarbete

När Isotop och Legilexi började samarbeta var plattformen en prototyp, och testning av elever skedde med papper och penna för att sedan matas in i systemet manuellt. Snart lanserades en iPad-app som underlättade processen. Sedan dess har skolornas tillgång till bra wi-fi samt en större flora av enheter lett till krav på en mer flexibel lösning. Under 2018 släpper LegiLexi ett webbaserat och plattforms­oberoende testvertyg.

LegiLexi finansieras med privata gåvor och är måna om att arbeta kostnads­effektivt. Utvecklings­resan har gått stegvis, från prototyp till en allt mer utvecklad lösning. En framgångs­faktor är den enkla processen för onboarding av nya lärare som vill använda tjänsten.

Arbetsgruppen består av produktägare från Legilexi och ett utvecklings­team från Isotop, som består av två till fyra utvecklare beroende på hur intensivt arbetet är.

Ledande inom läsförståelse

Legilexi har blivit det ledande digitala testverktyget för läsning i Sverige; fler än 5500 lärare använder regelbundet verktyget. Lärarna kan enkelt få ut analyser om elevernas läsutveckling, samtidigt som de sparar tiotals timmar i testning och admin­istration varje år.

Läs mer på Legilexi.org

Lär känna Isotop

Vi är ett nyfiken teknikbolag som tycker att kod är minst lika kreativt som design.

Om Isotop